Μετάβαση στις πληροφορίες προϊόντος
1 από 3

Ember Eye Bracelet: Red Tigers Eye

Ember Eye Bracelet: Red Tigers Eye

Τιμή έκπτωσης $49.95
Κανονική τιμή $100.00
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

Over 50% in Savings!

MIX & MATCH ANY 2 BRACELETS GET 1 FREE! (3 FOR THE PRICE OF 2)

Choose a charity! 33% Gets Donated.

Our Ember Eye Bracelet is not the traditional bracelet you can buy anywhere. This bracelet is hand-crafted using ancient techniques, while the stone-carved beads are uniquely chosen to provide the most elegance. Each bracelet contains true mystical powers found throughout sacred texts. In Ancient China, Red Tiger's Eye was believed to stimulate Qi (life force), promoting vitality and physical strength. It was also said to ignite passion and willpower. In Roman civilization, warriors would embed Red Tiger's Eye stones in their armor and weapons, believing that it would provide courage and the ability to face fears in battle. We brought this divine treasure back to life to spread the true power of Red Tiger's Eye. Red Tiger's Eye is a premium stone that is believed to boost motivation, enhance self-confidence, and stimulate a sense of initiative. Most stores today sell synthetic or plastic stones. We know this from testing and purchasing products from Amazon and other networks that claimed to be the real deal. Their stones may look good but do not harness the fundamental healing properties ours do. Not only are our bracelets hand-crafted with high-quality stones, but they are also 100% natural. If you ever decide after making your purchase that you are unsatisfied with your order, we provide a 100% money-back guarantee.

Specifications

Stone Type: Red Tigers Eye

Bead Size: 10mm

Προβολή όλων των λεπτομερειών
Home >

We love you

Bracelets