ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 2

Madagascar Meraki Bracelet: Madagascar Quartz

Madagascar Meraki Bracelet: Madagascar Quartz

ราคาโปรโมชัน $49.95
ราคาปกติ $100.00
ค่าจัดส่งที่คำนวณในขั้นตอนการชำระเงิน

Over 50% in Savings!

MIX & MATCH ANY 2 BRACELETS GET 1 FREE! (3 FOR THE PRICE OF 2)

Choose a charity! 33% Gets Donated.

Our Madagascar Meraki Bracelet is not your everyday piece of jewelry. This bracelet is hand-crafted using ancient techniques, while the stone-carved beads are chosen for their unique character and elegance. Quartz has been long revered in ancient traditions and sacred texts for its mystical qualities. Madagascar Quartz, in particular, is valued for its vibrant energy, and in the traditions of the indigenous Malagasy people, this unique form of quartz was often used in spiritual rituals and as an amulet for protection. Its strong vibrations were believed to ward off evil spirits and protect the wearer from negative energy. In Chinese folklore, quartz stones were considered to be "alive," taking a breath only once every hundred years. They were used in various Feng Shui applications to harmonize and balance the energy within a space. We have revived this ancient treasure to spread the authentic power of Madagascar Quartz. This premium stone is known for its capacity to balance and revitalize the physical, mental, emotional, and spiritual planes. Most stores today sell synthetic or plastic stones, which may look appealing but lack the innate healing properties of natural stones. We have validated this by testing and purchasing products from Amazon and other platforms that claim to offer genuine stones. Our bracelets are not only hand-crafted with the highest quality Madagascar Quartz but are also 100% natural. Should you find yourself unsatisfied with your purchase, we offer a 100% money-back guarantee.

Specifications

Stone Type: Madagascar Quartz

Bead Size: 10mm

ดูรายละเอียดทั้งหมด
Home >

We love you

Bracelets