ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 1

Golden Gaze Bracelet: Gold Tigers Eye

Golden Gaze Bracelet: Gold Tigers Eye

ราคาโปรโมชัน $49.95
ราคาปกติ $100.00
ค่าจัดส่งที่คำนวณในขั้นตอนการชำระเงิน

Over 50% in Savings!

MIX & MATCH ANY 2 BRACELETS GET 1 FREE! (3 FOR THE PRICE OF 2)

Choose a charity! 33% Gets Donated.

Our Golden Gaze Bracelet is not the traditional bracelet you can buy anywhere. This bracelet is hand-crafted using ancient techniques, while the stone-carved beads are uniquely chosen to provide the most elegance. Each bracelet contains true mystical powers found throughout sacred texts. The Gold Tiger's Eye, a highly valued stone, was often used in ancient Egyptian talismans and amulets, believed to provide protection and insight. In ancient China, it was a revered stone thought to bring good fortune and dispel evil. We brought this divine treasure back to life to spread the true power of Gold Tiger's Eye. Gold Tiger's Eye is a premium stone that is reputed to aid in focus and mental clarity, helping you make decisions without emotional clouding. Most stores today sell synthetic or plastic stones. We know this from testing and purchasing products from Amazon and other networks that claimed to be the real deal. Their stones may look good but do not harness the fundamental healing properties ours do. Not only are our bracelets hand-crafted with high-quality stones, but they are also 100% natural. If you ever decide after making your purchase that you are unsatisfied with your order, we provide a 100% money-back guarantee.

Specifications

Stone Type: Gold Tigers Eye

Bead Size: 10mm

ดูรายละเอียดทั้งหมด
Home >

We love you

Bracelets