ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 2

Vivid Valor Bracelet: Red Jasper

Vivid Valor Bracelet: Red Jasper

ราคาโปรโมชัน $49.95
ราคาปกติ $100.00
ค่าจัดส่งที่คำนวณในขั้นตอนการชำระเงิน

Over 50% in Savings!

MIX & MATCH ANY 2 BRACELETS GET 1 FREE! (3 FOR THE PRICE OF 2)

Choose a charity! 33% Gets Donated.

Our Vivid Valor Bracelet is not the kind of bracelet you'll find just anywhere. Each is hand-crafted using time-honored techniques, and its stone-carved beads are individually selected for their unparalleled beauty. This bracelet embodies mystical powers that have been documented in ancient texts and traditions. In Ancient Egypt, Red Jasper was often linked to the goddess Isis and was used to craft amulets for protection in the afterlife. The stone was considered a powerful talisman that could secure safe passage for the dead. Among Native Americans, Red Jasper was known as the "blood of the Earth," and it was commonly used in rituals aimed at bringing forth life and fertility. We have revived this ancient marvel to share the incredible abilities of Red Jasper. This premium stone is widely known for its grounding properties, encouraging emotional stability and a strong connection to the Earth. Unlike many stores that offer synthetic or plastic stones, ours are 100% natural. We have verified this through extensive testing and comparisons with products from Amazon and other platforms that claim to be authentic but fall short. If, for any reason, you are dissatisfied with your purchase, we provide a 100% money-back guarantee.

Specifications

Stone Type: Red Jasper

Bead Size: 10mm

ดูรายละเอียดทั้งหมด
Home >

We love you

Bracelets