ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 2

Crystal Clarity Bracelet: Clear Quartz

Crystal Clarity Bracelet: Clear Quartz

ราคาโปรโมชัน $49.95
ราคาปกติ $100.00
ค่าจัดส่งที่คำนวณในขั้นตอนการชำระเงิน

Over 50% in Savings!

MIX & MATCH ANY 2 BRACELETS GET 1 FREE! (3 FOR THE PRICE OF 2)

Choose a charity! 33% Gets Donated.

Our Crystal Clarity Bracelet is not the traditional bracelet you can buy anywhere. This bracelet is hand-crafted using ancient techniques, while the stone-carved beads are uniquely chosen to provide the most elegance. Each bracelet contains true mystical powers found throughout sacred texts. In Ancient Egypt, quartz crystals were used in the crafting of talismans and amulets, believed to offer protection and bring good fortune. The Egyptians also used the stones in cosmetics, grinding them down into a fine powder to prevent wrinkling. In Native American cultures, quartz was similarly revered as a powerful and spiritual stone; shamans used quartz crystals to heal ailments and communicate with the spirit world. We brought this divine treasure back to life to spread the true power of Quartz. Quartz is a premium stone that is widely recognized for its capacity to amplify energy and thought, as well as the energy of other crystals, making it highly versatile. Most stores today sell synthetic or plastic stones. We know this from testing and purchasing products from Amazon and other networks that claimed to be the real deal. Their stones may look good but do not harness the fundamental healing properties ours do. Not only are our bracelets hand-crafted with high-quality stones, but they are also 100% natural. If you ever decide after making your purchase that you are unsatisfied with your order, we provide a 100% money-back guarantee.

Specifications

Stone Type: Quartz

Bead Size: 10mm

ดูรายละเอียดทั้งหมด
Home >

We love you

Bracelets