ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 2

Solar Serenity Bracelet: Sunstone

Solar Serenity Bracelet: Sunstone

ราคาโปรโมชัน $49.95
ราคาปกติ $100.00
ค่าจัดส่งที่คำนวณในขั้นตอนการชำระเงิน

Over 50% in Savings!

MIX & MATCH ANY 2 BRACELETS GET 1 FREE! (3 FOR THE PRICE OF 2)

Choose a charity! 33% Gets Donated.

Our Solar Serenity Bracelet is not the traditional bracelet you can buy anywhere. This bracelet is hand-crafted using ancient techniques, while the stone-carved beads are uniquely chosen to provide the most elegance. Each bracelet contains true mystical powers found throughout sacred texts. Sunstone was highly valued in ancient Norse culture, believed to be a powerful amulet for protection, and was also used during the Viking navigations as a compass. In Native American traditions, Sunstone was used in ceremonies and rituals to invoke the power of the sun and the blessings of nature. We brought this divine treasure back to life to spread the true power of Sunstone. Sunstone is a premium stone that encourages optimism and enthusiasm, driving away the dark clouds of negativity. Most stores today sell synthetic or plastic stones. We know this from testing and purchasing products from Amazon and other networks that claimed to be the real deal. Their stones may look good but do not harness the fundamental healing properties ours do. Not only are our bracelets hand-crafted with high-quality stones, but they are also 100% natural. If you ever decide after making your purchase that you are unsatisfied with your order, we provide a 100% money-back guarantee.

Specifications

Stone Type: Sunstone

Bead Size: 10mm

ดูรายละเอียดทั้งหมด
Home >

We love you

Bracelets