ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 1

Blue Brilliance Bracelet: Blue Tigers Eye

Blue Brilliance Bracelet: Blue Tigers Eye

ราคาโปรโมชัน $49.95
ราคาปกติ $100.00
ค่าจัดส่งที่คำนวณในขั้นตอนการชำระเงิน

Over 50% in Savings!

MIX & MATCH ANY 2 BRACELETS GET 1 FREE! (3 FOR THE PRICE OF 2)

Choose a charity! 33% Gets Donated.

 

Our Blue Brilliance Bracelet is not the traditional bracelet you can find just about anywhere. Hand-crafted using age-old techniques, the beads carved from Blue Tiger's Eye are meticulously selected for utmost elegance. Each bracelet embodies mystical powers that have been celebrated in various cultures and sacred texts. In Ancient Egypt, Blue Tiger's Eye was believed to grant insight and the ability to observe situations from multiple angles. Romans associated the stone with their sky god Jupiter, feeling it imbued them with courage and willpower. We've resurrected these ancient beliefs to unveil the transformative capabilities of Blue Tiger's Eye. This premium stone not only enhances decision-making but also helps alleviate stress. Don't be fooled by synthetic or plastic stones sold by other retailers; our stones are 100% natural and of the highest quality. If, for any reason, you're not satisfied with your purchase, we offer a 100% money-back guarantee.

Specifications

Stone Type: Blue Tigers Eye

Bead Size: 10mm

ดูรายละเอียดทั้งหมด
Home >

We love you

Bracelets